Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Επικίνδυνο το "μαύρο" σφράγισμα

Το οδοντιατρικό αμάλγαμα και οι επιπτώσεις του στην ανθρώπινη υγεία


Από τις πρώτες κιόλας εμφράξεις με αμάλγαμα σε δόντια ασθενών, οι οδοντίατροι άρχιζαν να υποψιάζονται ότι ο υδράργυρος (τον οποίο περιέχει το Οδοντιατρικό αμάλγαμα) θα μπορούσε να προκαλέσει χρόνια προβλήματα υγείας!
Το 1984, ιδρύθηκε η Διεθνής Ακαδημία Τοξικολογίας και
Στοματικής Ιατρικής με σκοπό να μελετήσει εκτός των άλ-
λων, τις χρόνιες επιπτώσεις που έχει στην ανθρώπινη υγεία
το Οδοντιατρικό αμάλγαμα.
Τι είναι τα μαύρα σφραγίσματα;
Είναι ένα αμάλγαμα (μείγμα) που αποτελείται από υδράρ-
γυρο, άργυρο, χαλκό, κασσίτερο και λίγο ψευδάργυρο.
Τι συμβαίνει κατά την παραμονή των μαύρων σφραγι-
σμάτων στη στοματική κοιλότητα;
Η παρουσία των 5 παραπάνω διαφορετικών μετάλλων
στη σύνθεση του Οδοντιατρικού αμαλγάματος έχει ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία γαλβανικών ρευμάτων (ηλε-
κτρικό ρεύμα), δηλαδή τη συνεχή διάλυση των παραπάνω
μετάλλων, τα οποία υπό τη μορφή ιόντων (διαμέσου της
στοματικής κοιλότητας), μολύνουν ολόκληρο τον οργανι-
σμό μας. Η δε συνύπαρξη χρυσών δοντιών και εμφράξεων
από αμάλγαμα, αυξάνει σε τρομακτικό βαθμό τη διάλυσή
τους.
Γιατί η συνεχής διάλυση των μαύρων σφραγισμάτων
τα καθιστά επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία;
Κάθε μαύρο σφράγισμα απελευθερώνει καθημερινά
10 μικρογραμμάρια υδραργύρου στον οργανισμό μας
(3.000.000.000.000.000 άτομα υδραργύρου ημερησίως).
Τα άτομα αυτά συγκεντρώνονται κυρίως στον εγκέφαλο,
τα νεφρά και το συκώτι προκαλώντας τις παρακάτω βλά-
βες:
•Νευρολογικά προβλήματα και παθολογικές διαταραχές
του χαρακτήρα (κακή διάθεση χωρίς προφανή αιτία, αϋ-
πνία, κρίση πανικού, σωματική αδυναμία, επιληψία, νοητι-
κή σύγχυση, κ.λ.π.)
•Προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης.
•Ορμονικά προβλήματα όπως δυσλειτουργία του θυρεοει-
δή και των επινεφριδίων.
•Ατροφία του προστάτη και των νεφρών.
•Προβλήματα του αναπαραγωγικού συστήματος, όπως

μειωμένος αριθμός σπερματοζωαρίων και ανικανότητα
γονιμοποίησης.
•Προβλήματα στο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως αρ-
θρίτιδα, Parkinson, Alzheimer, λύκος, σκληροδερμία και
διαβήτης.
•Αλλεργικές καταστάσεις όπως, αλλεργικό άσθμα, ψωρί-
αση, και διάφορες δερματίτιδες.
•Καρδιαγγειακές καταστάσεις όπως, ταχυκαρδία, αρτη-
ριοσκλήρωση, στηθάγχη, υπέρταση και υπόταση.
•Χρόνιες ασθένειες των ματιών όπως, αδυναμία διαχωρι-
σμών χρωμάτων, μυωπία, αστιγματισμός, καταρράκτης.
•Ουλίτιδα, περιοδοντοπάθεια, κακοσμία, μεταλλική γεύ-
ση στο στόμα, λευκοπλακία, (προκαρκινική κατάσταση
του βλεννογόνου του στόματος), αίσθηση ηλεκτρικών
εκκενώσεων στο στόμα, αύξηση τερηδονισμού των δο-
ντιών.


Ο κίνδυνος των μαύρων σφραγισμάτων είναι πραγματικός ή επιστημoνική φαντασία; Μπορεί να συμβεί και σε μένα;

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται πάνω από 60.000
κλινικές περιπτώσεις που η απομάκρυνση των μαύρων
σφραγισμάτων από το στόμα των ασθενών, οδήγησε σε
πλήρη αποθεραπεία ή σημαντική βελτίωση των ως άνω
προβλημάτων υγείας.
Θα σας αναφέρουμε ένα πραγματικό κλινικό παράδειγ-
μα ενός νεαρού ατόμου 12 ετών που παρουσιάστηκε
στο Ιατρείο μας με τα παρακάτω προβλήματα:
-Υπερτροφική Αιμορραγική Ουλίτιδα με έντονη κακο-
σμία.
-Αδυναμία συγκέντρωσης στο σχολείο.
-Υπερβολική επιθετικότητα απέναντι στους συμμαθητές
και στο οικογενειακό περιβάλλον του.
-Αϋπνία έως τις 3:00μ.μ.
-Υπερτροφικές πυώδεις αμυγδαλές.
-Πόνους στα κόκαλα των ποδιών το βράδυ, που χειροτέ-
ρευαν με κρύο και υγρό καιρό.
Μετά από Οδοντιατρική εξέταση και λήψη ιατρικού
ιστορικού της μητέρας και του νεαρού, διαπιστώθηκε
ότι το στόμα τους ήταν γεμάτο από μαύρα σφραγίσμα-
τα. Η μητέρα ανέφερε ότι όλες οι εμφράξεις είχαν γίνει
πριν την εγκυμοσύνη της. Είναι προφανές ότι κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης, ο υδράργυρος είχε διαπε-
ράσει τον πλακούντα και είχε μολύνει το βρέφος. Η πα-
ρουσία του παραπάνω μετάλλου στο στόμα του νεαρού,
είχε επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση της
υγείας του.
Η παραπάνω κλινική εικόνα που περιγράφουμε, αντι-
στοιχεί στο Ομοιοπαθητικό φάρμακο Μercurius Solibilis
(υδράργυρος). Η πλήρης θεραπεία των συμπτωμάτων
του νεαρού έγινε μετά από την αντικατάσταση όλων
των μαύρων σφραγισμάτων με σύγχρονες εμφράξεις
από Composite (λευκά σφραγίσματα) και τη χορήγηση
του παραπάνω φαρμάκου για 1 περίπου χρόνο.


Άρθρο του: Μηνάς Ε. Ρηγάτος, Χειρουργός Οδοντίατρος - Ομοιοπαθητικός
στο Περιοδικό:
SAFE Magazine ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ TA ΑΠΟΣΙΩΠΗΜΕΝΑ ΝΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
http://www.etra.gr/information.php?info_id=7